Dostawa artykułów żywnościowych w 2018 roku


Przedszkole Publiczne Nr 9 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 20 ogłasza konkurs ofert na dostawę artykułów żywnościowych do przedszkola z podziałem na następujące grupy:

ikona Word - Artykuły ogólnospożywcze

ikona Word - Warzywa i owoce

ikona Word - Mięso i wędliny

ikona Word - Mleko i przetwory mleczne

ikona Word - Pieczywo

ikona Word - Jaja

ikona Word - Mrożonki

Oferty dotyczące poszczególnych grup towarów należy składać do Przedszkola Publicznego Nr 9 na dostarczonym formularzu osobiście, listownie lub e-mailem: intendent@pp9.resman.pl

ikona Word - Formularz ofertowy

1. Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 NIP: 8130008613
Odbiorca : Przedszkole Publiczne nr 9 ul. Podwisłocze 20 35-310 Rzeszów

Zaprasza do składania ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

  • Terminu wykonania zamówienia:
    Od 02.01.2018 do 31.12.2018
    Dostawy sukcesywne częściowe, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Dostawa następować będzie wg zamówienia z dnia poprzedniego.
  • Terminu płatności: 14 dni po wykonaniu dostawy
  • Cena jest podstawowym kryterium
  • dostawa produktów odbywać się będzie na własny koszt i odpowiedzialność wykonawcy
  • wykonawca może złożyć ofertę częściową tzn. na jeden lub więcej pakietów stanowiących załącznik do zapytania ofertowego
  • Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Przedszkole Publiczne Nr 9 ul.Podwisłocze 20 Rzeszów

Termin złożenia oferty: do 15.12.2017,

Nr telefonu 17 7483250, 17 7483244