Warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych

Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tabela środków specjalnych do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków