Dyżury wakacyjne przedszkoli i punktów przedszkolnych (lipiec - sierpień 2018)
Nabór 2018/2019
harmonogram, regulamin, terminy naboru
Konsultacje z nauczycielkami
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
Ramowy rozkład dnia
Warunki ubezpieczenia
RODO

Konsultacje z nauczycielkami.

Zapraszamy rodziców do konsultacji z nauczycielkami:
Grupa I - druga środa miesiąca godz. 16.00-16.30
Grupa II - druga środa miesiąca godz. 15.00-15.30
Grupa III - druga środa miesiąca godz. 15.00-15.30
Grupa IV - druga środa miesiąca godz. 16.00-16.30
Grupa V - druga środa miesiąca godz. 15.30-16.00

Powrót

Odpłatność za pobyt dziecka
w przedszkolu.

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Rzeszowa. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za pobyt dzieci w przedszkolu znajdują się na tablicy “Odpłatność” umieszczonej w holu przedszkola.

Numer konta bankowego:

Bank PKO BP oddział Rzeszów 31 1020 4391 0000 6102 0144 7556

Powrót

Ramowy rozkład dnia.

6:30-8:00. Aktywność własna dzieci: zabawy indywidualne rozwijające zainteresowania oraz postawy twórcze dzieci, zabawy badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, teatralne, dramowe. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową, wzrokową i ruchową, improwizacje pantomimiczne, ruchowe, praca indywidualna, obserwacje pedagogiczne.
8:00-8:15.  Zabawy ruchowe.
8:15-8:30. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30-9:00.  Śniadanie.
9:00-9:45. Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową w różnych sferach aktywności dziecka (rozwijanie inteligencji językowej, logiczno - matematycznej, wizualno - przestrzennej, interpersonalnej, muzycznej, ruchowej, przyrodniczej). Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, przyrodą i literaturą.
9:45-10:00. Przygotowanie do posiłku. Zabiegi higieniczne.
10:00-10:15. Drugie śniadanie.
10:15-11:15. Spacery i wycieczki, wyprawy plenerowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, zajęcia sportowe.  Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Zabawy i gry ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali zajęć.
11:15-11:30. Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu.  
11:30-12:00. Obiad (I danie) - kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami, propagowanie nawyków racjonalnego i zdrowego odżywiania się.
12:00-13:45. Kształtowanie czynności samoobsługowych, zabawy relaksacyjne odpoczynek – grupa I, II.
12:00-13:45. Relaksacja, bajkoterapia, muzykoterapia, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, wycieczki spacery, obserwacje przyrodnicze – grupa III, IV, V.
13:45-14:00. Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
14:00-14:30 Obiad – II danie. Wdrażanie do świadomego stosowania zasad higieny osobistej z przestrzeganiem zasad społecznie akceptowanych, przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania się w czasie posiłku, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.
14:30-17:00. Kontynuacja działalności edukacyjnej. Słuchanie  bajek, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z dzieckiem zdolnym, praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, korekcyjnym. Pobyt na świeżym powietrzu.

Powrót

RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 9
w Rzeszowie.
Inspektorem ochrony danych jest:
Wioletta Rozesłaniec
email: iod1@erzeszow.pl
Szczegółowe informacje związane z RODO